Felhívás - Egyszerűsített eljárások

Meinl-Cafe Kft. f.a.


FELHÍVÁS

 

Külön felhívásunkat mellékletben helyeztük el

 Tájékoztatom a Tisztelt Hitelezőket, hogy a fenti tárgyban szereplő adós felszámolási eljárásában a felszámoló a Cstv.63/B.§.(1) bekezdése alapján – a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiánya miatt, ill. mivel az adós vagyona a felszámolás költségeire sem nyújt fedezetet – egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a törvényszékre benyújtani.

 A Cstv.63/B.§.(1) bekezdése alapján kérem, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról ( ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is ) úgy azt 15 napon belül szíveskedjen írásban bejelenteni a felszámolónak.

 


Letöltés