Felhívás - Egyszerűsített eljárások

Al-max Construct Kft. "f.a."

Tisztelt Hitelezők!

A Al-max Consturct Kft. fa. felszámolási eljárásában

Tájékoztatom a Tisztelt Hitelezőket, hogy a fenti tárgyban szereplő adós felszámolási eljárásában a felszámoló, a Cstv. 63/B.§.(1) bekezdése alapján – nyilvántartások, illetve könyvvezetés hiánya miatt /illetve az adós  vagyona a felszámolás költségeire sem nyújt fedezetet - egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani.

 

A Cstv. 63/B.§(1) bekezdése alapján kérem, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is),  úgy azt 15 napon belül szíveskedjen írásban bejelenteni a felszámolónak.

 

Részletek a letöltés linken!


Letöltés