Csődeljárások

FEKETESÁR ZRT. CS.A.

FEKETESÁR ZRT. CSŐDELJÁRÁS ALATT

Alulírott FEKETESÁR Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „csődeljárás alatt” (székhely: 8719 Böhönye, Terebezdpuszta kültelek., Cg. 14-10-300067., adószáma: 11227766-2-14), ezúton tisztelettel értesítjük az alábbiakról.

 

Csődeljárási iránti kérelmet nyújtottunk be a Kapovári Törvényszékre, mely alapján a Törvényszék az 6.Cspk.2/2019/8. sz. alatti végzésével elrendelte annak közzétételét, hogy a csődeljárást elrendelte. A határozat a Cégközlönyben 2019. október 11. napján.00.00. időponttal került közzétételre, így a csődeljárás kezdő időpontja a Cégközlönyben történő közzététel napja.

 

Hivatkozással a Cstv. 12.§-ban foglaltakra értesítjük Önöket, hogy a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelésüket megalapozó okiratok csatolásával. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy igazolják a vagyonfelügyelő Cse-lex Kft. Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103214-07076400-01004009 számú számlájára a követelés 1%-nak megfelelő összeg, de legalább 5.000.-és legfeljebb 100.000.-Ft nyilvántartásba vételi díj megfizetésének igazolása. A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor, a követelés bejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

 

Külföldi székhelyű, illetőleg külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket magyarországi kézbesítési megbízott képviselheti.


Letöltés